Nyheter i Nybble

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayMain stream

Vikingatida silverskatt hittad i Täby

9 November 2020 at 05:08

En silverskatt har hittats i samband med en arkeologisk undersökning av en gård från vikingatiden i Viggbyholm i norra Stockholm. Skatten består bland annat av hals- och armringar i silver men även av flera silvermynt – ett av dem helt unikt.

Silverskatten består av bland annat tolv mynthängen och åtta halsringar. Allt av silver. Foto: Arkeologerna CC-BY

Det var i fjol som spåren av en över tusen år gammal förhistorisk gård hittades i Täby. Under sommaren och hösten i år har Arkeologerna, vid Statens historiska museer, fortsatt att undersöka området och hittat rester av ett tjugotal hus – bland annat långhus och grophus – från yngre järnåldern och in i tidig medeltid. Platsen har troligen varit bebodd under flera århundraden.

I en av byggnaderna, förmodligen under golvplankorna, hade skatten grävts ner någon gång på vikingatiden.

– När vi skulle plocka upp föremålen och jag försiktigt lyfte halsring efter halsring hade jag en positiv känsla av att ”oj det här tar ju aldrig slut” och till slut blev det åtta stycken halsringar. De var i otroligt bra skick och det såg ut som om de var tillverkade och nedlagda igår. Ändå är de tusen år gamla, säger Maria Lingström.

Skatten som gömdes på 1000-talet e. Kr., består av åtta halsringar, två armringar, en ring, två pärlor och tolv mynthängen, alltså mynt som använts som hängsmycken. Föremålen hade lagts i en tygpåse, som sedan stoppats ner i ett keramikkärl. Men varför människorna som levde här en gång i tiden valde att gräva ner några av sina finaste föremål under huset är svårt att svara på.

– Den klassiska tolkningen är att man har grävt ner sitt silver och värdeföremål för att gömma undan det i orostider och frågan är om det gäller även här, säger John Hamilton, arkeolog och projektledare.

Flera av mynten kommer långväga ifrån och visar på den betydande handel och kontakt med resten av omvärlden som var vanlig under vikingatiden. Bland mynten finns europeiska mynt men även fem arabiska silvermynt, så kallade dirhemer. Ett av de europeiska silvermynten kommer från staden Rouen i Normandie i Frankrike och är mycket ovanligt. Denna mynttyp, som troligen dateras till 900-talet e Kr, är hittills endast känd från två äldre teckningar, enligt professor Jens Christian Moesgaard vid Stockholms universitet som bedömt mynten.

– De är väldigt speciella. Man kan se att även hängena, som mynten suttit fast i när de hängt runt halsen, består av klippta mynt, säger Maria Lingström.

Arkeologerna har under arbetets gång hittat ett flertal föremål som pilspetsar, vridkvarnar, keramik och amulettringar inne på området. Men att där skulle finnas en silverskatt var minst sagt oväntat.

–  Det här är något man bara får vara med om en gång i livet, säger Maria Lingström.


Kontaktpersoner

Arkeolog Maria Lingström 010-480 80 50
Arkeolog och projektledare John Hamilton 010-480 80 77
Arkeolog och bitr. projektledare Magnus Lindberg 010-480 81 25

Presskontakt: Ninna Bengtsson 010-480 80 76, 076-128 40 76

För pressfoton och filmer se Flickr

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Ett normandiskt mynt som dateras till 900-talet hör till de ovanliga fynden. Foto: Acta Konserveringscentrum AB

Ett normandiskt mynt som dateras till 900-talet hör till de ovanliga fynden. Foto: Acta Konserveringscentrum AB

En av halsringar rengörs av konservatorn. Foto: Acta Konserveringscentrum AB

Hela skatten. Foto: Acta Konserveringscentrum AB

Arkeolog Maria Lingström gräver ett av grophusen på platsen. Foto: Arkeologerna CC-BY

8 400 år gammal hund hittad i Sölvesborg

22 September 2020 at 10:29

Under de pågående arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken i Sölvesborg har arkeologer påträffat en 8 400 år gammal hund, begravd med vad som tros vara gravgåvor. Detta mitt i det område där 51 stora huskonstruktioner från samma tid just har hittats.

En 8400 år gammal hund. Foto: Carl Persson, Blekinge museum

”Detta är ett av de äldsta gravfynden av hund i landet” säger osteologen Ola Magnell på Arkeologerna. ”Hunden är välbevarad och det faktum den ligger begravd mitt i stenåldersbebyggelsen är unikt”.

För 8 400 år sedan översvämmande det stigande havet en stor boplats från jägarstenåldern i Ljungaviken. Gyttjan som avsattes av havet har sedan dess skyddat markytan. Vid den på-gående arkeologiska undersökningen har mäktiga lager av sand och gyttja schaktats bort. En markyta från stenåldern kan därför nu ses för första gången på åtta årtusenden. På frilagda marken ligger stora mängder flinta, eldstäder och resterna av stora huskonstruktioner.

”Vi hoppas kunna lyfta upp hela hunden i preparat, alltså med jord och allt, och fortsätta undersökningarna på Blekinge museums föremålsmagasin.” säger projektledaren Carl Persson på Blekinge museum.

”Ett fynd som detta gör att man känner sig ännu närmare människorna som bodde här” fortsätter han. ”En begravd hund visar på något sätt hur lika varandra vi är över årtusendena – samma känslor av förlust och saknad.”

Bakgrund
På uppdrag av Sölvesborgs kommun utför Blekinge museum, tillsammans med Sydsvensk Arkeologi och Arkeologerna just nu en av de största arkeologiska utgrävningarna i Blekinge någonsin. Projektet skulle redan varit avslutat, men har på grund av de unika fynden beviljats extra medel av Sölvesborgs kommun och av Riksantikvarieämbetet. Utan detta hade hunden och andra fynd nya aldrig nått dagens ljus. Ett bostadsområde kommer att byggas på platsen, efter avslutade undersökningar.

En film om de spektakulära grävningarna hittar du på Youtube

Kontakt:
Projektledare Carl Persson, Blekinge museum, tel 0709-46 58 06
Osteolog Ola Magnell Arkeologerna i Lund, tel 010-480 82 44

Fler bilder: finns via marcus.sandekjer@blekingemuseum.se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

❌