Nyheter i Nybble

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayGillberga Socken Värmland | En landsbygd i tiden

Har Du god beredskap?

Har Du god beredskap? Det är en svår fråga, som faktiskt blivit modern. Svår torka och stora skogsbränder i somras fick många att fundera över sin beredskap. Stora olyckor, naturkatastrofer, ...

Det har varit årsmöte med Gillberga Utvecklingsgrupp

Det har varit årsmöte med Gillberga Utvecklingsgrupp. Av verksamhetsberättelsen framgår att det är en aktiv styrelse som engagerat sig i olika frågor. Bland annat kan nämnas samarbetet med Gillberga ...

Mat- och Trädgårdsmässan i Nysäter

 - inställt - på grund av Corona smitorisk Mat- och Trädgårdsmässan i Nysäter ser vi nu som en tradition. Det blir den tredje lördagen i maj, som i år är den 18 maj. Vi hoppas att ...

Bygdebladet är tryckt och tillgängligt digitalt

I Gillberga delas bygdebladet ut eller kan man läsa det digitalt här,  www.gillberga.se/Bygdeblad  Vill du prenumerera för att få bladet med posten, kontakta oss .  Kanske vill du ...

Nya hyresgäster drar igång verksamheten vid macken i Värmlands Nysäter

Bygglovet klart! Nya hyresgäster drar igång verksamheten vid macken i Värmlands Nysäter den första april.  Tomas berättade att restaureringsarbetet drar i gång om en månad och beräknas ta fem, ...

Sveriges bästa surkål görs i Gillberga

I slutet av oktober avgjordes öppna SM i mathantverk i  Åre. Över 500 produkter i 45 olika klasser har bedömts av olika kunniga jurygrupper. Njordstorp Permakultur Gård tävlade med sin kryddade ...

Gillberga Must 2017

Must av lokala äpple och pressat lokalt på Njordstorp Musteri. Nu finns musten att köpa hos Njordstorp Permakultur Gård ( www.njordstorp.se ).

Unionsleden

Under den här sommaren testcyklades Unionsleden i olika delar. Unionsleden är en planerad cykelled från Moss i Norge till Karlstad i Sverige.  Man vill främja hälsan och cyklandet, men förhoppningen ...

Nya Gillberga karta färdig

Den nya Gillberga kartan är tryckt och ska snart finnas hos alla annonsörer och på olika strategiska ställen i Säffle och omringande kommuner. Nytt för i år är att det finns en detaljkarta av ...

Besök macken i Värmland Nysäter

I det närmaste ska lokalen tömmas på det sista, gamla elledningar ska rivas ut och ersättas med nya. Det ska målas om och eventuellt ska man också flytta på entrédörren för att anpassa lokalerna ...
❌