Nyheter i Nybble

🔒
❌ About FreshRSS
There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayKONST

Ansökan Statens Kulturråd

28 September 2014 at 17:57

Rund I

 

KKV/Värmland har ansökt om bidrag till en fusingugn ca 1 x 2m innermått från Statens Kulturråd, besked kring årsskiftet.

Här nedan delar av motiveringen”

”KKV Värmland har under de senaste åren satsat på att bygga upp en verkstadsenhet med inriktning mot glas i skulpturverkstäderna på Zakrisdalsområdet. I samband med detta har vi också initierat ett projekt med tryckt fusat glas, främst tryckt i silk-screen teknik på vår grafikverkstad på Kasernhöjden. 

Utfallet av detta arbete har varit mycket framgångsrikt. 

Screenverkstaden är utrustad för att klara stora tryckformat men i framställningen av tryckt fusat glas finns en tydlig flaskhals, vår nuvarande keramikugn, i denna går det bara att fusa små format (50×50 cm).

Vi ansöker därför om medel till en fusingugn som klarar ett maxformat på 1 x 2m en storlek som gör det möjligt att utveckla en kreativ tryckframställning. 

Det bör också betonas att tryckt fusat glas ger konstnären stora möjligheter att själv styra framställningen av det färdiga verket både konstnärligt och hantverksmässigt”.

Fusingugn G 700 från Uterm AB

G 700 700 104x224x25 126x246x115 450 22 ~3N 400V 50×50 8st

9510 Fusingugn G 700 68.880,00 86.100,00

406 Ugnsautomatik TC 507 3-zoon 10.080,00 12.600,00

+ frakt och installation

Dam

Det mesta är på plats

22 June 2014 at 15:12

Hej!

Nu är det mesta på plats men mer följer. Vill du som medlem ha tillgång till den lösenords skyddade sidan kontakta  kontor@kkvvarmland.se

På återseende….

Hej!

15 June 2014 at 16:50

Välkommen till KKV/Värmland!

Denna vecka uppgraderar vi vår hemsida.

Hav tröst, vi är snart tillbaka.

❌